دبیر علمی دومین همایش ناب سازی مصرف انرژی گفت: باید ناب بیندیشیم و ناب تولید کنیم.

به گزارش تبریزمن، شهبازپور به موضوع مسوولیت اجتماعی سازمان ها در قبال حیطه ساختمان اشاره کرد و گفت:این موضوع فراتر از منافع اقتصادی بوده و موردی است که باید هر تولیدکننده به آن اعتقاد داشته باشد زیرا وقتی ناب می گوییم به مراحل آن از طراحی گرفته تا خدمات پس از فروش اعتقاد داریم که البته باید بدون زایدات و ضایعات باشد.

photo_2016-07-31_09-17-02
وی افزود:لذا باید ناب بسازیم و ناب بیندیشیم و کاهش هزینه های ملی مدنظر همگان قرار گیرد زیرا اگر تفکرات مان ناب باشد می توانیم خدود ۴۰ درصد از اتلاف انرژی را به طور مثال از طریق پنجره ها کاهش دهیم.

وی جمله “ناب بیندیشیم، ناب تولید کنیم و ناب مصرف کنیم” را به عنوان شعار این همایش و شرکت هافمن اعلام کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :