به گزارش تبریزمن، دکتر حسن حسن زاده جراح اورولوژیست بیمارستان بین المللی تبریز، در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، در خصوص عمل جراحی که روز گذشته در این بیمارستان انجام شده است گفت:این بیمار با حضور در چندین بیمارستان کشور جمهوری آذربایجان بعد از معاینات انجام گرفته و قطعی شدن وجود توده در بدنش، بخاطر خطرات احتمالی و دشواری این جراحی از سوی پزشکان کشور آذربایجان مورد عملی جراحی قرار نگرفته بود.

وی افزود: طبق گفته خود بیمار بعد از بررسی چندین بیمارستان مختلف و معرفی امکانات بیمارستان بین المللی تبریز و توانمندی های پزشکان این بیمارستان راهی تبریز می شود که بعد از معاینه از سوی کادر پزشکی بیمارستان مراحل انجام آزمایشات انجام گرفته و در بخش جدید بیمارستان بستری شده و آماده عمل جراحی می شود.

image1

دکتر حسن زاده ادامه داد: این عمل جراحی دیروز رأس ساعت ۱۳ با حضور کادر پزشکی اتاق عمل و دکتر صبور، پزشک بیهوشی آغاز می شود که خوشبختانه بعد از دو ساعت ، توده بزرگ از بدن وی خارج شده و عمل با موفقیت به اتمام می رسد. بیمار هم اکنون در بیمارستان حضور دارد و وضعیت جسمانی وی نیز بسیار خوب است.

عمل

وی در خصوص توده ای که از بدن این بیمار خارج شده این چنین توضیح می دهد: این توده بزرگ بدخیم که در کلیه سمت چپ بیمار قرار گرفته بود ۲۵ سانتی متر طول و ۵ کیلو گرم وزن داشت. توده در اطراف کلیه بیمار ریشه انداخته بود که خوشبختانه بدون هیچگونه خون ریزی داخلی از بدن وی خارج شده و محل جراحی پاکسازی شد.

جراح اورولوژیست بیمارستان بین المللی تبریز در خصوص حضور بیمارانی از کشورهای همسایه و بحث توریست درمانی گفت: یکی از اهداف بزرگی که مدیران بیمارستان در نظر گرفته اند جذب بیمار از کشورهای همسایه و رونق دادن به بحث توریسم درمانی در تبریز می باشد که با توجه به امکانات خوبی که برای این بیمارستان تامین شده می تواند نقش موثری در حضور پرشمار تبعه های کشورهای همجوار در ایران و بخصوص تبریز داشته باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :