به گزارش تبریزمن، از آغاز فعالیت اتوبوسهای BRT در کلانشهر تبریز خدمات ارائه شده با فراز و نشیبهایی همراه بوده است اما در حال حاضر با ورود ۱۷ دستگاه اتوبوس دو کابین دیگر به این سامانه شاهد افزایش خدمات در این مسیر هستیم. فیروزیان مدیرعامل اتوبوسرانی شهر با اعلام این خبر افزود با ورود ۱۷ دستگاه دو کابین جدید به سامانه تندرو، شاهد کاهش زمان انتظار مسافر در ایستگاههای این مسیر هستیم.

تواتر مناسب در مسیر تندرو

فیروزیان با اشاره به تعداد اتوبوس فعال در سامانه تندرو بویژه حجم دو برابری اتوبوسهای دو کابین در مقایسه با اتوبوسهای تک کابین افزود: سیاست کلی درمدیریت سامانه تندرو کلانشهر تبریز، این نوید را میدهد که در ماههای آتی با ورود سایر اتوبوسهای خریداری شده ، در تمامی ایستگاهها با تواتر زمانی کمتر از دو دقیقه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان اتفاق خواهد افتاد.

هدف اصلی جابجایی مسافر با ظرفیت صندلی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در ادامه افزود: با تلاشهای شورای اسلامی و شهردار تبریز امیدواریم خدمات حمل و نقل عمومی از کمیت خارج شده و توجه ویژه به کیفیت آن با جابجایی مسافر بصورت ظرفیت صندلی ، به عنوان افتخاری دیگر برای خدماتی ترین نهاد خدمت در شهرداری کلانشهر تبریز اتفاق بیفتد.
وی در پایان تصریح نمود: توجه به مدیریت ناوگان با استفاده از ابزارهای هوشمند، اعزام دقیق و سرساعت اتوبوس و از همه مهمتر ارتقا فرهنگ خدمات مطلوب توسط متصدیان حمل ونقل، میتواند کیفیت خدمات را افزایش داده تا شهروندان حلاوت خدمات را به طور ملموس دریابند ولی مشخص است تا رسیدن به حمل ونقل پایدار،راه پرمهابتی را پیش رو داریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :