مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی از بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی خبر داد.

به گزارش تبریزمن،  جعفر سمساری اظهارکرد: بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ١٠۴ قانون مالیات های مستقیم، کارگاه های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل اشخاص حقیقی،حقوقی دولتی و غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات و محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فنآوری و برند فعالیت می کنند، از بخشودگی برخوردار می شوند.

وی ارایه مدارک مستند مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر‌عمدی، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تأثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته است را جهت بهره مندی از این قانون ضروری دانست.

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: کارفرمایانی که در مدت ١٨ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان را برای حداقل ١۶ ماه ارسال و پرداخت کرده باشند به عنوان کارفرمایان خوش حساب مشمول این طرح خواهند بود.

سمساری افزود: کارفرمایان کارگاه ‌های مشمول در صورتی که دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین‌نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این آئین نامه باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند.

وی ادامه داد: کارگاه‌ هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی ذکر شده شوند، نیز سه ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعب تامین اجتماعی اقدام کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان در خصوص نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه های مشمول اظهارکرد: کارگاه هایی که اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را در اقساط ١٢، ١٨، ٢۴، ٣٠، ٣۶ ماهه پرداخت کنند به ترتیب از ١٠٠، ٨۵، ٧۵، ۶٠ و ۵٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.

وی کارگاه‌ های ورشکسته، در حال تسویه ، اعلام انحلال شده و بدون فعالیت را مشمول این بخشنامه ندانست و گفت: کارگاه‌های خدماتی، فعالیت‌های پیمانکاری، حق بیمه چهار درصد قبل از تصویب قانون سخت و زیان آور و چهار‌ درصد مستمری موضوع ماده ۶ قانون مذکور از شمول این بخشنامه خارج می باشند.

سمساری افزود: در کلیه مواردی که بدهی موضوع این بخشنامه تقسیط شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سر رسید مقرر پرداخت کنند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، دریافت خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :