به گزارش تبریزمن، اکبری شهردار منطقه ۳ تبریز، درراستای توسعه وایجاد انگیزه ساخت وساز درمنطقه از بخشودگی جرایم درسال ۹۴ خبرداد .

اکبری شهردار منطقه ۳ درراستای بخشودگی جرایم سال ۹۴ گفت:امسال  در جهت توسعه وعمران ،آبادانی و کاهش بافت فرسوده ونیز به منظور تشویق وایجاد انگیزه دربین شهروندان عزیز برای ساخت وسازهای جدید با جلوه های زیبای مدرن شهری ، بخشودگی جرایم دراین راستا درنظر  گرفته شده است .

وی افزود: کلیه محاسبات بر اساس تعرفه ی عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خواهد بود، و مفاد بخشودگی به شرح ذیل می باشد :

برای پروانه ی ساختمانی:

۱-   معادل ۲۵ درصد کاهش در سه ماهه اول

۲-   معادل ۲۰ درصد کاهش در سه ماهه دوم

۳-   معادل ۱۵ درصد کاهش در سه ماهه سوم

۴-   معادل ۱۰ درصد کاهش در سه ماهه چهارم

 برای پرونده های تخلف ساختمانی :

۱-   معادل ۲۰ درصد کاهش در سه ماهه اول

۲-   معادل ۱۵ درصد کاهش در سه ماهه دوم

۳-   معادل ۱۰  درصد تخفیف در سه ماهه سوم

۴-   معادل ۸ درصد تخفیف در سه ماهه چهارم

الف) کاهش عوارض برای کلیه پروانه ها و مجوزهای ساختمانی شامل زیر بنا، مازاد بر تراکم ۳۵ درصد ارزش سرقفلی، بالکن، کسری پارکینگ، فضای سبز، قطار شهری، کتابخانه و آموزش و پرورش

ب) کاهش عوارض پرونده های تخلف ساختمانی که دارای آرای قطعی ابقاء اعیانی می باشند شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، ۲۰ درصد و ۳۵ درصد ارزش سرقفلی، کسری پارکینگ، افزایش واحدهای مسکونی، کسری فضای باز، کسری مساحت اعیانی تجاری، فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه می باشد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :