دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه به وضعیت این دریاچه در تابستان امسال پرداخت و گفت: بخش عمده‌ای از آبی که اکنون در دریاچه ارومیه وجود دارد در شهریور و مردادماه تبخیر و از بین می‌رود.

به گزارش تبریزمن، عیسی کلانتری اظهار داشت: انباشت آب دریاچه ارومیه به تدریج انجام خواهد شد به طوری که وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت تا به حالت پایدار در آید.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: چون طرح‌های دریاچه ارومیه توسط سه دستگاه اصلی اعم از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی واستانداریهای استان‌های مرتبط انجام می‌شود ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه نظارتی داشته و این دستگاه‌ها با بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کنند اقدام به اجرای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌پردازند.

وی بیان کرد: در این میان عملکرد وزارت نیرو خوب بوده و در اجرای طرح‌هایش موفق عمل کرده است و می‌توان عملکرد جهاد کشاورزی را نیز متوسط ارزیابی کرد.

کلانتری گفت: بودجه‌ای که از آبهای مرزی در اختیار ما قرار گرفته است ۱۰۰ درصد پرداخت شده است ولی بودجه‌ای که از محل مواد ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه که مربوط به حوادث مترقبه شده و از محل درآمدهای دولت است حدود ۳۵ درصد در سال گذشته تحقق یافته است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده با محوریت دانشگاه شریف و وزارت‌خانه‌ها و دیگر آحاد، مقدار آبی که در اردیبهشت امسال در دریاچه ارومیه وجود داشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر‌مکعب بیشتر از حد مورد نظر بود و این در حالی به این مقدار رسیده که در اردیبهشت با ۹ میلی‌متر کاهش بارندگی مواجه بودیم و همه این موفقیت‌ها متاثر از اجرای طرح‌های دریاچه ارومیه بوده است که به شدت با برداشت غیرمجاز آب حوضه دریاچه ارومیه مقابله شده و منجر به سرازیر شدن آنها به دریاچه ارومیه شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :