عظیم قیچی ساز بامداد روز جمعه تهران را به سمت نپال جهت سعود قله های لوسته و اورست ترک خواهد کرد.

به گزارش تبریزمن، ” عظیم قیچی ” ساز بامداد روز جمعه ۲۰ فروردین را به سمت نپال جهت سعود قله های لوسته و اورست ترک خواهد کرد.

با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای پهلوان کوهنوردی کشورمان.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :