پزشکیان بعد از خروج لاریجانی از مجلس، ریاست جلسه را بر عهده گرفت.

به گزارش تبریزمن، نماینده مردم تبریز و نایب رئیس اول برای اداره جلسه در جایگاه ریاست مجلس قرار گرفت.

مسعود پزشکیان که به عنوان نایب رئیس اول مجلس انتخاب شده است، در غیاب لاریجانی، ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :