به گزارش تبریزمن، بعد از انتشار چندین سند مستدل توسط سردار جعفری که در پاسخ به تهمت زنی عباسی مدیرعامل تراکتورسازی رخ داده است؛ برخی از رسانه ها تلاش در حق جلوه دادن تهمت های عباسی و حاشیه ساز نامیدن مدیران بومی که به ناحق در تریبون رسمی کشور و در شبکه سهند بدون هیچ سند و مدرکی مورد اتهام کسی قرار گرفته اند که هیچ سندی از گفته های خود ندارد و با دیدن اسناد منتشر شده اظهار می کند ” من نمیدانم جعفری این اسناد را از کجا می آورد و این اسناد در باشگاه موجود نیست!”

حال سوال اینجاست رسانه هایی که سنگ آرامش تراکتور را به سینه میزنید چرا زمانی که عباسی بارها اقدام به اتهام زنی به مدیران موفق بومی شهرتان میزند، هیچ عکس العملی نشان نمی دهید و نمی گویید آقای عباسی این اتهامات را از کجا اثبات خواهی کرد؟ حال که این مدیران به حق می خواهند با سند و مدرک حقانیت خود را اثبات نمایند این چنین به آنها یورش می برید و آنها را حاشیه ساز می نامید. آیا بایستی بنشینند و نگاه کنند که چطور یک غیر بومی به ناحق حرفهایی را به مدیران بومی نسبت دهد و خدمت آنها را زیر سوال برد و دهانشان را بدوزند که مبادا آقایان ناراحت می شوند؟

چرا روزی که عباسی در کنفرانس ۶ ساعته، مدیران شما را به خاطر لهجه دار صحبت کردنشان مورد کنایه و تمسخر قرار می دهد حتی یک کلمه در محکومیت عباسی برای توهین به لهجه آذری مدیران بومی به زبان نمی آورید؟

مطمئنا که اگر یک سند به اندازه یک تار مو از این اشخاص داشتند تا به حال صد بار رو می کردند تا عملکرد آنها را لکه دار کنند اما از قدیم گفته اند آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

در جایی گفته شده اسنادی که جعفری رو می کند در باشگاه نیست!

اگر به تاریخهای اسناد نگاه کنید همگی بعد از مدیریت جعفری است. در زمان زینی زاده و نظمی. اولا این اسناد در باشگاه موجود است چرا که بعد از جعفری، زینی زاده و نظمی آنها را پیدا کرده اند و پیگیری نموده اند. حالا چطور شده به عباسی رسیده اسناد گم شده؟!

دوما گیرم اسناد موجود نیست! پیدا کردن چنین اسنادی با کمی هوش و ذکاوت کار سختی نیست همانطور که جعفری موفق شده این اسناد را پیدا کند شما هم اگر به باشگاه تشریف بیاورید و به خودتان زحمت دهید این اسناد را پیدا می کنید.

 مسلما صندلی باشگاه وفا ندارد هر کسی که آمده روزی خواهد رفت و مسلما بومیهای ما آنقدر دلسوز تراکتور هستند که در لحظه های حساس باز دست باشگاه را خواهند گرفت.

اما سوال اینست چرا در زمان مدیریت آقای نظمی، سردار جعفری حتی یک کلمه هم از این اسناد سخن نگفته بود؟ چون نظمی همیشه جانب انصاف را رعایت می کرد و هیچ گاه تهمت نمی زد. مسلما اگر کسی بخواهد به عملکرد شخصی توهین و یا لطمه وارد کند باید منتظر پاسخ آن هم باشد. آقای مدیرعاملی که بدون اندیشیدن به عواقب سخنانش ۴ روز مانده به بازی حساس ملوان شروع به اتهام زنی می کند باید پاسخگوی حاشیه های احتمالی باشد نه کسی که از عملکرد خود دفاع می کند. کسی که رعایت تراکتور و این دیدار مهم را می کند و اسناد را بعد از بازی منتشر می کند تا مبادا به تراکتور لطمه وارد شود همین مدیران بومی ما بودند.

 امروز حاشیه در تراکتور به خاطر تغییرات مکرر سرمربی ایجاد شده است نه دفاع به حق بومیها در مقابل کسی که هر چیزی به فکرش می رسد را در تریبون ملی بیان می کند تا اذهان را از سوء مدیریت خود متوجه سرمربی نماید.

جعفری و نظمی نبودند که ۸۷ درصد به ضعف مدیریت در برنامه موج فوتبال رای دادند. این تنها جعفری نیست که تنها از تونی در این مقطع حمایت می کند. اینها مردم با شعور و با فهم آذری و طرفدار تراکتور هستند. پس بیاید با بیان حقایق به شعور هواداران احترام بگذارید .

امروز تونی باید محکم و استوار در تیم بماند و تیمش را اداره کند نه اینکه هر روز با یک اولتیماتوم او را متزلزل نمایید. نتیجه این اولتیماتومها را پیشتر چشیده ایم. تونی سرمربی تیم است و از روز اول این تیم را هدایت کرده و مطمئنیم اگر مدیریت از اول فصل به درستی از او حمایت می کرد و بازیکنان مد نظر او را تامین می نمود امروز تیم در این وضعیت نبود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :