مدیر کل ورزش استان آذربایجان شرقی گفت: برای حضور در فدراسیون دوومیدانی با من صحبت شده است، اما تا زمانی که به جمع بندی نهایی نرسیم هیچ چیز قطعی نیست.

به گزارش تبریزمن، سید محمد شروین اسبقیان درباره حضورش در کادر فدراسیون د‌و‌و‌مید‌ا‌نی، اظها‌ر کرد: همان طور که بارها اشاره کرده‌ام هنوز هیچ چیز مشخص نیست و نمی‌توانم در این زمینه صحبتی داشته باشم.

اسبقیان در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون پیشنهادی به او داده است یا خیر؟ گفت: بله. صحبت‌هایی در این خصوص با من شده، ولی فکر نمی‌کنم که تنها برای دبیری فدراسیون مدنظر باشم. صحبتی که با من شده کلی و درباره حضورم در کادر بوده اما هیچ اشاره مستقیمی به پست دبیری نشده است.

او ا‌دا‌مه‌ داد: پیشنهاد وجود دارد، اما ما هم مسائل خودمان را داریم و تا زمانی که سر چنین مباحثی به جمع بندی کامل نرسیم هیچ چیز قطعی نیست.

مدیر کل ورزش استان آذربایجان شرقی درباره ادامه حضورش در این سمت بعد از حضور در کادر فدراسیون د‌و‌و‌مید‌ا‌نی، گفت: سمت دبیری یا نایب رییسی یک فدراسیون مسئولیت اجرایی است که اگر قرار باشد من به همراه مدیر کلی این سمت‌ها را داشته باشم، دچار تداخل می‌شود.

اسبقیان در پایان گفت: حکم نفرات فدراسیون را وزیر ورزش و جوانان صادر می‌کند و اگر چنین حکمی صادر شود، برای مدیر کلی یک استان هم باید شخص دیگری تعیین شود، چرا که به صورت خودکار حکم مدیر کلی از بین می‌رود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :