دکتر احمد فاخری فرد استاد گروه آب دانشگاه تبریز طی بازدیدی که هفته گذشته از سواحل شرقی نگین آذربایجان به عمل آورده است

با انتشار تصاویری از بخش های میانی دریاچه ارومیه در منطقه علی بی کندی بندر شرفخانه به خبرنگار تبریزمن، گفت:این نواحی بخشی از قطعاتی است که سال گذشته مالچ پاشی شده بودند، اما اکنون مالچ موجود از بین رفته و تکه تکه شده اند و مالچ ها هم به جای حفاظت از ریزگرد، خود توسط باد حمل شده و تکه های آن در مسافت های دور دست پیدا می شوند که  اولا با نمونه برداری که از این مالچ به عمل آمد ملاحظه گردید برای استحکام دادن به آن پشم شیشه و یا آزبست مخلوط شده است که خود خطری بیش از ریزگرد دارد و به عبارت دیگر علاوه بر ریزگرد نمکی، ریزگرد الیاف پشم شیشه یا آزبست نیز تولید می کند.

photo_2016-06-09_15-06-03

وی ادامه داد:بیهوده نبود که شرکت های تولید کننده آن از دادن اطلاعات به پایش دانشگاه تبریز سرباز زدند و آن را محرمانه قلمداد کردند و البته پایش دانشگاه نیز به این دلیل – یعنی ناشناخته بودن ترکیبات آن – طی گزارش خود، کاربرد آن را منع نمود.
فاخری فرد افزود:اقدام مالچ پاشی امری آزمایشی بوده و محیط زیست منتظر نتیجه آن است که بدین ترتیب باید آن را منتفی بداند و ما – یعنی پایش دانشگاه تبریز – آن را به مجموعه محیط زیست گزارش خواهیم نمود، اما موضوع جالب و مهمی که توجه ما را جلب کرد اینکه در جاهایی که فیزیک کف دریاچه به دلایلی مقداری به هم خورده بود و شیارهایی مثل رد چرخ ماشین و یا محل هایی که ماشین ها در آنجا قبلا گیر کرده بودند و شیار نسبتا عمیق تری ایجاد کرده بودند پشته های ایجاد شده محل رویش گیاه سالیکورنیا شده بود و حتی در پشته های شیارهای کم عمق نیز رویش این گیاه دیده می شد که در واقع خود طبیعت با زبان بی زبانی می گفت برای حفاظت آن چه کار باید نمود.

photo_2016-06-09_15-06-16

عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد:برای مبارزه با ریزگرد،  نیازی به هزینه کردن میلیاردها ریال وجود ندارد بلکه با ایجاد شیارهایی در فواصل معین و حساب شده که با مطالعه توپوگرافی کف می توان تعیین نمود پوشش گیاهی – یعنی سالیکورنیا – را در آنجا ایجاد نمود و نیازی هم به کاشت نیست بلکه بذر آن همواره در آنجا موجود بوده است زیرا هر جا چنین ناهمواری بوده این گیاه روییده است بدون اینکه کاشته شده باشد، میلیون ها بذر در اثر باد در کف دریاچه جا به جا می شوند و در پشته ها جمع می گردند و لذا  کافی است که چنین شیارهایی ایجاد گردند.

photo_2016-06-09_15-06-21

وی تاکید کرد:معتقدم در این خصوص دستکاری فیزیکی زیادی هم لازم نیست بلکه پس از رشد این گیاه، رشد آن به طور طبیعی توسعه پیدا خواهد کرد لذا لازم است از این زبان فصیح و بی صدای طبیعت بهره گرفته و بر طبق دلخواه خودش، عمل تثبیت را انجام دهیم نه به صورت مصنوعی و شیمیایی که مضرات آن شاید بیش از خود ریزگرد بوده و در عوض، میلیاردها ریال هزینه را در جهت استحصال آب از حوضه برای دریاچه هزینه نماییم.

√ شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :