خبرخوان
یادداشت وارده پس از پیوستن حسن زاده به گیتی پسند؛

برای ملی پوشی که با اخلاق بیگانه است!

چرخش ناگهانی اصغر حسن زاده از اردوگاه مس به سمت اصفهانی های رند و فرصت طلب در حالی فضای فوتسال ایران را با شوک روبرو ساخت که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، این اقدام بهترین بازیکن آسیا را مصداق بارز عهدشکنی می دانند.

به گزارش تبریزمن، چرخش ناگهانی اصغر حسن زاده بازیکن تیم ملی فوتسال ایران از اردوگاه مس به سمت اصفهانی های رند و فرصت طلب ، آن هم در اوج اعتماد تبریزی ها به قول و قرار این بازیکن، در حالی فضای فوتسال ایران را با شوک غیر قابل پیش بینی روبرو ساخت که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیل گران فوتسال، این اقدام بهترین بازیکن آسیا را مصداق بارز عهدشکنی می دانند.

البته در ماجرای پیوستن حسن زاده به گیتی پسند ، جدای از این که خود این بازیکن عهدشکنی ناجوانمردانه کرده ، بد اخلاقی اصفهانی ها و مدیران گیتی پسند نیز مشهود و عیان است ، چه ؛ پیش از این نیز مدیران گیتی پسندی در ماجرای ” قر زدن ” بازیکن برزیلی دیگر تیم تبریزی یعنی دبیری نیز ید طولایی از خود نشان دادند و در عین اطلاع از قرار و مدارهای دو طرف ، در اقدامی پنهانی ، زمینه را برای کشاندن این بازیکن برزیلی به اصفهان و عقد قرارداد با او فراهم کردند تا به زعم خود ، برگ برنده ای در بازار نقل و انتقالات رو کرده باشند.

خبر پیوستن حسن زاده عهد شکن به گیتی پسند اصفهان در حالی امروز منتشر شد که این بازیکن ، طی قریب به یک ماه گذشته ، حضوری مستمر و پر رنگ در تمرینات لاله های نارنجی داشت و عکس ها و فیلم های منتشره از حضور وی در تمرینات مسی ها ، سندی روشن ، دال بر این موضوع بود ؛ با این حال بهترین بازیکن آسیا از بعد فنی ، با این اقدام غیر اخلاقی حق میهمان نوازی مسی ها را به درستی به جای نیاورد و به بهانه مرخصی اردوی مسی ها را ترک و سر از اصفهان درآورد تا دومین بازیکنی باشد که به روش های غیر اخلاقی اصفهانی ها ، از تیم های آذربایجانی دزدیده می شود.

به نقل از پایگاه خبری فوتسال، هر چند حضور هیچ بازیکن بزرگ و درجه یکی در ترکیب تیم ها ، حتی بازیکنی نظیر حسن زاده ، تضمین کننده قهرمانی یک تیم و یا بر عکس زمینه ساز عدم موفقیت تیمی دیگر نیست ؛ با این وجود چرخش غیر اخلاقی این بازیکن از تبریز به سمت اصفهان به هیچ عنوان اخلاقی و منطبق با اصول جوانمردی و مردانگی در عالم ورزش نیست و بی تردید روح پهلوانی و اخلاق مدارانه ورزش را زیر سوال برده است ؛ موضوعی که به دلیل میزبانی قریب به یک ماهه مسی ها از وی به عنوان نماینده شایسته فوتسال آذربایجان در لیگ برتر و صرف هزینه های قابل توجه برای این بازیکن از بدو ورود به تبریز تا امروز به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :