تبریزمن، دروغگویی شناگران آمریکا، دوپینگ ورزشکاران و فروش غیر قانونی بلیط های المپیک توسط رئیس کمیته المپیک اروپا سوژه روز کاریکاتوریست ها شد.

پاسپورت سه شناگر آمریکایی که به دروغ اعلام کرده بودند در ریو دوژانیرو مورد حمله مسلحانه قرار گرفته اند مصادره شد.

پلیس برزیل «پاتریک هیکی» رئیس کمیته المپیک اروپا را به دلیل فروش غیر قانونی بلیت بازی ها در برزیل دستگیر کرد.

پلیس ریودوژانیرو مانع خروج سه شناگر دروغ گوی آمریکایی از برزیل شد.

۱۲۰ ورزشکار به دلیل دوپینگ از حضور در بازی ها ممنوع شدند یا مدال های آنان پس گرفته شد.

دستگیری رئیس کمیته المپیک اروپا

دوپینگ


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :