کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات پیرامون جنگ در کشور های خاورمیانه، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، توقیف روزنامه منتقد دولت در ترکیه و شیوع ویروس زیکا پرداختند.

دو دنیای متفاوت

جنگ دنیای مدرن

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

پاندول نیوتون

توقیف روزنامه منتقد دولت در ترکیه

گرانی و زندگی سخت اقشار کم درآمد

ادامه جنگ بی رحمانه عربستان به یمن

رویای زندگی

ویروس زیکا به بحرانی جهانی تبدیل شده است.

استقبال اروپا از مردم جنگ زده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :