کبوترخانه‌ ها که بدان‌ها کبوترخان نیز اطلاق می‌شده

به گزارش تبریزمن،ساختمان‌هایی کهن هستند که معمولاً به شکل استوانه ساخته می‌شده‌اند. کبوترخانه‌ها برای گردآوری کود کبوتر ها و دیگر پرندگان، جهت مصارف کشاورزی ساخته می‌شده‌ است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :