به گزارش تبریزمن، دقایقی قبل شهاب‌سنگ به مناطقی در مرز استان‌های قزوین، زنجان و البرز برخورد کرد که به احتمال زیاد خسارت‌هایی را به این مناطق وارد کرده باشد.

دقایقی قبل شهاب‌سنگ به مناطقی در مرز استان‌های قزوین، زنجان و البرز برخورد کرد که به احتمال زیاد خسارت‌هایی را به این مناطق وارد کرده باشد.

دقایقی قبل برخورد چند شهاب‌سنگ به زمین در مناطقی در مرزهای سه استان قزوین، زنجان و البرز توسط اهالی اعلام شد که به نظر می رسد باید خسارتی را در این مناطق از جمله شهرهای بوئین‌زهرا و آوج وارد اورده باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :