به گزارش تبریزمن، فیلمبردار تلویزیونی ای قصد داشت لحظات شادی اوسین بولت، پس از قهرمانی مجددش در مسابقات دوی ۲۰۰ متر را به تصویر بکشد، ناگهان تعادلش را از دست داد و به شدت با قهرمان جهان برخورد کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :