شهردار تبریز از برخورد قاطع با متخلفان ساخت و ساز در ایام تعطیلی نوروز خبر داد و گفت: فرصت سوء استفاده برای ساخت و ساز غیر مجاز در ایام تعطیلات نوروزی از افراد سود جو گرفته می شود.

به گزارش تبریزمن، صادق نجفی با اشاره به تقویت نظارت های شهرداران مناطق افزود: شهرداری تبریز در دو سال گذشته، با درک این ضرورت مهم، برخوردهای قانونی و اقدام های بازدارنده را در ایام نورزی شدت بخشیده است.

شهردار تبریز با اشاره به قابلیت های شهرداری در خصوص نظارت بر تخلف های ساختمانی گفت: تصویربرداری های تمام نما از سطح شهر و ظرفیت های فناوری نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر را آسان تر کرده است.

نجفی تاکید کرد: عوامل اجرایی و نظارتی شهرداری تبریز در روزهای تعطیلی نوروز، ساخت و سازهای سطح شهر را زیر نظر دارند و در صورت انحراف از اصول مصوب ساختمان سازی، برخوردشان قاطع و بی مسامحه خواهد بود.

شهردار تبریز گفت: روند کاری شهرداری تعطیل بردار نیست و شهرداری تبریز در بسیاری از زمینه های شهری فعالیت شبانه روزی دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :