به گزارش تبریزمن، از ساعت ۹ صبح امروز، حدود ۷۰ نفر از بازیکنان و کادر فنی تیم های پایه به همراه برخی از کارکنان سازمان ورزش شهرداری تبریز در اعتراض به دسته یکی شدن تیم ماشین سازی، در مقابل درب اصلی شورای شهر تجمع کرده بودند تا اعتراض خود را به گوش اعضاء شورا برسانند. پیش از این نیز، دو هفته قبل بازیکنان تیم های پایه و برخی از کارکنان باشگاه شهرداری و نیرو های خدماتی این باشگاه، با در دست داشتن بنری مقابل درب شورا ایستاده بودند.

طبق آخرین شنیده ها مدیران سازمان ورزش شهرداری تبریز با شنیدن تجمع های برخی افراد در مقابل شورا، تصمیم خود را گرفته و برخورد قاطعی با افراد کارشکن و خاطی صورت خواهد گرفت.

با توجه به وارد عمل شدن مسئولین سازمان ورزش، تجمع مقابل شورای شهر خاتمه یافته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :