تبریزمن، برداشت زعفران در مزارع فاروج همه ساله از اواسط پاییز شروع و به مدت یکماه ادامه دارد. استان خراسان شمالی با یک هزار و ۲۳۸ هکتار سطح زیر کشت زعفران بعد از استان های خراسان رضوی و جنوبی در رتبه سوم کشور قرار دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :