یسان ملک ارا نماینده استان آذربایجان شرقی پس از راهیابی به جمع ٨ نفربرتر رنگینگ پاکت بیلیارد امروز دریک بازی حساس باخانم بهشادمنصوری نماینده استان تهران توانست باغلبه برحریف بانتیجه ۴بریک پیروز گشته و به جمع ۴نفر برتر رنگینگ این مسابقات راه یابد

به گزارش تبریزمن، نتایج مرحله یک هشتم پایانی رنکینگ کشوری ایت بال بانوان به شرح زیر اعلام شد:

بهشاد منصوری۴- زهرا محبی ۰

صدیقه قاسمی۱- آیسان ملک آرا۴

منصوره نوراباد۴- سارا بهاروندی ۰

پریسا نوشادی۴- ریحانه پور یحیی ۲

پری بهاروندی۰- الهه حیدرآبادی ۴

مرضیه منفرد۰- هانیه فلاح ۴

فاطمه رنجبر ۰ – پریسا منگلی ۴

مریم ابراهیمی۴- نادیا کامران ۳

برنامه مسابقات مرحله یک چهارم پایانی رنکینگ کشوری ایت بال بانوان به شرح زیر است:

بهشادمنصوری- آیسان ملک آرا

منصوره نورآباد- پریسا نوشادی

الهه حیدرآبادی – هانیه فلاح

پریسامنگلی – مریم ابراهیمی


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :