به گزارش تبریزمن، تیم مس سونگون پذیرای شهروند قعر جدولی بود و همانطور که انتظار می رفت، پیروز میدان شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :