عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تصمیم هیات رئیسه مجلس مبنی بر بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس دهم خبر داد.

علیرضا منادی تبریزمن، اظهار داشت: هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته است برنامه ششم توسعه در مجلس دهم بررسی شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرصت کمی تا پایان نهم باقی مانده است بنابراین برای بررسی دقیق برنامه ششم وقت بیشتری نیاز است لذا بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس دهم سپرده شد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طبق قانون، دولت در فهرستی، لوایحی را که کار بررسی آن در مجلس نهم به پایان نرسیده است به مجلس دهم اعلام می کند که لایحه برنامه ششم توسعه نیز یکی از این لوایح خواهد بود؛ لذا نیازی به عودت دادن این لایحه به دولت نیست.

دولت با تاخیر لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه داد و برخلاف ۵ برنامه توسعه قبلی این لایحه شامل ۳۱ ماده بود که در واقع احکام لایحه بودجه بودند.

دولت معتقد بود باید برنامه توسعه به تصویب هیات دولت  برسد و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست لذا فقط لایحه احکام برنامه را به مجلس ارائه کرد.

پس از برگزاری انتخابات مجلس، کمیسیون تلفیق بررسی برنامه ششم تشکبل و مقرر شد با کمک دولت این لایحه در مجلس در قالب گزارش کمیسیون تلفیق تدوین شود.

کمیسیون تلفیق در جلسات متعدد و فشرده این لایحه را بررسی کرد و کار بررسی این لایحه هفته گذشته به پایان رسید. اما هیات رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق را در دستور کار صحن علنی قرار نداد تا این لایحه در مجلس دهم بررسی شود.

پیش از این جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه منتخبان مجلس دهم اعلام کرده بود گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه را به این شکل قبول ندارد و خواستار بررسی این لایحه در مجلس دهم شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :