معاونت حمل و نقل شهرداری تبریز، طرح رمپ ورودی جنوبی اتوبان پیامبراعظم و احداث لوپ های اتصالی برای زیرگذر زرنق را بررسی کرد.

به گزارش تبریزمن، این طرح به پیشنهاد شهرداری منطقه ۹ برای بررسی رمپ موجود در ورودی جنوبی اتوبان پیامبر اعظم به جاده زرنق و طرح احداث لوپهای اتصالی زیرگذر این جاده در باند جنوبی اتوبان مذکور به کمیته فنی ارائه گردید.

یعقوب وحیدکیا ضمن اعلام این خبر افزود: طرح پیشنهادی به دلیل برطرف کردن حادثه خیزی رمپ فعلی و در راستای دسترسی به آزادراه تبریز – زنجان بوده و اولویت اول منطقه جهت دسترسی ایمن به شهرک خاوران و باسمنج از سمت باند جنوبی آزادراه می باشد.

وی افزود: با توجه به سرعت بالای خودروهای عبوری از این آزادراه، در عین حال باید با رعایت دقیق اصول استاندارد اجرا شود تا هیچگونه حادثه ای متوجه رانندگان و همچنین عوامل اجرای پروژه نشود.

معاون حمل و نقل شهردار تبریز در زمینه نتایج مثبت احداث این لوپ ها در محل اتصال آزاد راه و جاده زرنق، خاطرنشان کرد: با احداث این تقاطع شبدری، دسترسی بر اساس سلسله مراتب شبکه معابر صورت می گیرد و بدین ترتیب، آزادراه و ۶۵ متری شهدای مدافعین حرم، به صورت ایمن به کاربریهای جنوبی و شمالی تقاطع، از جمله شهر باسمنج، شهرک خاوران، منطقه گردشگری زرنق و کاربری های جدید الاحداث متصل خواهندشد.

گفتنی است با توجه به افزایش تقاضای سفر در آن محدوده و دسترسی انحصاری از یک تقاطع که خطراتی را به همراه دارد، لذا کلیات طرح پیشنهادی، مبنی بر حذف رمپ فعلی در باند جنوبی آزادراه و احداث ۲ لوپ در طرفین زیرگذر جاده زرنق مصوب گردید.

همچنین، مقرر گردید که لوپ های مذکور براساس استاندارد های ترافیکی طراحی و جزئیات آن در کمیته تخصصی امور ایمنی معاونت حمل ونقل مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال، کاربری های اطراف هیچ گونه دسترسی به رمپ و لوپهای تقاطع مذکور نخاهند داشت و فضای درونی لوپ ها، به شکل فضای سبز خواهدبود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :