به گزارش تبریزمن، ایان رامسی استرالیایی که از حضور در جزیره کیش بسیار هیجان زده بود، پس از بازگشت به تبریز برف را سوژه اصلی عکس خود قرار داده است. اگوستوی برزیلی هم که از کشور برزیل به تبریز آمده، با برف این شهر عکس انداخته است.

Untitled

210


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :