شهردار تبریز با حضور در آرامستان وادی رحمت تبریز، از اقدامات و خدمات اجرایی این مجموعه و همچنین از آخرین وضعیت سامان‌دهی گلزار شهدا بازدید کرد.

به گزارش تبریزمن، دکتر صادق نجفی در این بازدید بر لزوم توسعه‌ برنامه‌های کمی و کیفی در سازمان‌های آرامستان‌ها تاکید کرد و گفت: خدمات سازمان آرامستان‌ها بر آسایش شهروندان و برخی حالات روحی و معنوی مراجعان تاثیرگذار است، همین امر حساسیت ویژه‌ای را در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، مطی‌طلبد.

وی افزود: در کنار خدمات رایج حوزه متوفی، باید آسایش شهروندان در حوزه‌های مختلف فضاسازی و طراحی، خدمات مرتبط با حضور بازماندگان متوفیان و همچنین برنامه‌های فرهنگی و مذهبی،  لحاظ شود.

شهردار تبریز همچنین، با حضور در گلزار شهدای وادی‌رحمت ضمن قرائت فاتحه، بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی سامان‌‌دهی گلزار شهدا با بهره‌گیری از سازه‌های متناسب و طراحی‌های بدیع تاکید کرد.

وی متذکر شد: امروز سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز،با اقدامات گسترده‌ در حوزه‌های فرهنگی و زیرساختی، مسیر تحول خدماتی، محتوایی و عمرانی را پیش گرفته است.

شهردار تبریز با بیان این‌که توفیقات سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز در قیاس با سایر شهرهای کشور، درخشان و چشمگیر است، ادامه داد: همین همت ویژه باید با هماهنگی سازمان‌ها و شهرداری‌های مرتبط، ادامه پیدا کند.

دکتر نجفی در پایان از اقدامات مدون سازمان آرامستان‌ها در اجرای برنامه‌های خدماتی و عمرانی قدردانی کرد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :