نماینده ی مردم تبریز اظهار داشت: توهین به مردمی که سالهای سال در راستای وحدت ملی قدم برداشته و در دوران حساس و سخت مشروطه و طاغوت زیر پرچم روس و انگلیس نرفتند، به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

به گزارش تبریزمن، محمد اسماعیل سعیدی نماینده ی مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص توهین برنامه ی فتیله به قومیت ها و مردم آذربایجان به خبرنگار زیتون گفت: در پشت صحنه ی اجرای اخیر و توهین آمیز صداوسیما نسبت به مردم آذربایجان دست عمد وجود دارد.

وی افزود: بالاترین مقام صداوسیما باید سریعا عذرخواهی کرده و باید با تهیه کنندگان و مجریان این برنامه برخورد جدی شود.

سعیدی اظهار داشت: تهیه کنندگان و مجریان برنامه ی فتیله به امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم ایجاد شکاف در بین قومیت ها پشت کرده و موجبات ناراحتی مردم آذربایجان را فراهم کردند. این درحالی است که یکی از اهداف دشمن تحریک قومیت هاست.

وی افزود: توهین به مردمی که سالهای سال در راستای وحدت ملی قدم برداشته و در دوران حساس و سخت مشروطه و طاغوت زیر پرچم روس و انگلیس نرفتند، به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

نماینده ی مردم تبریز تصریح کرد: رئیس و مسئولین صداوسیما ضمن عذرخواهی از مردم شریف آذربایجان باید پشت پرده های این جریان را شناسایی کرده و علت چنین توهینی را برای مردم توضیح دهند. زیرا که توهین به مردم آذربایجان توهین به کل مردم ایران است.

وی در پایان گفت: قدم برداشتن برخلاف توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب در دستگاهی که با عنوان رسانه ی ملی فعالیت می کند دور از شان یک دستگاه فرهنگی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :