وزیر کشور با بیان اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور اراده ملی شکل گرفته گفت: برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور به نحو مطلوبی در حال پیشرفت و اجراست.

به گزارش تبریزمن، «عبدالرضا رحمانی فضلی» عصر پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی مورد قبول از نظر مقام معظم رهبری و دارای استحکام علمی و اجماع ملی است و کسی مخالفت قانع کننده ای با این امر ندارد.

وی اضافه کرد: شاید در خصوص اولویت های اقتصاد مقاومتی اختلاف نظری وجود داشته باشد ولی در بعد توفیقات کشوری، بین المللی، داخلی و اقتصادی این طرح همه اتفاق نظر دارند.

رحمانی فضلی گفت: باید برای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی مطالعات کارشناسی و پیگیری صورت گیرد و این مهم از لحاظ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و علمی ضروری است.

وزیر کشور با بیان اینکه همه کشورها استفاده از ظرفیت های داخلی را تجربه کرده اند ادامه داد: پس از دست یابی به موفقیت های مختلف در حوزه های گوناگون نگاه دولت ایجاد بستر و زمینه مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی تاکید کرد، اگر کوشش و برنامه ریزی مناسبی ایجاد نشود در این امر به موفقیت دست نخواهیم یافت.

رحمانی فضلی گفت، گزارش های ارایه شده نشست اقتصاد مقاومتی لرستان نوید حرکت جمعی در استان را نشان می دهد.
وزیر کشور گفت: اولویت های اولیه در حال انجام است و برنامه ها و طرح ها در این راستا باید انجام شود.

استان لرستان به همراه استان های کرمان و آذربایجان شرقی به عنوان استان های پایلوت برای اجرای اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند.

وزیر کشور برای افتتاح مجتمع صنایع غذای گهر دورود به این استان سفر کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :