به گزارش تبریزمن، باشگاه تراکتورسازی بعد از حضور سردار آجرلو به عنوان مدیرعامل، عملکرد قابل قبولی در بخش های مختلف داشته است.

یکی از اقدامات قابل قبول وی، ساماندهی کانون هواداری و بخش فرهنگی باشگاه بود که به دلیل عدم مدیریتی تعطیل شده بود، در همین راستا نیز کاظم شهریاری مدیر روابط عمومی با نظر مدیرعامل به سمت معاونت فرهنگی باشگاه منصوب شد.

شهریاری در گفتگو با خبرنگار تبریزمن، از برنامه باشگاه برای لیدر ها خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های که از سوی باشگاه صورت گرفته است. جلسه توجیهی با حضور اساتید دانشگاه و لیدر های باشگاه در نظر گرفته ایم تا بتوانیم در خصوص فرهنگسازی و استفاده از فرصتی که برایمان به وجود آماده است تا بتوانیم فرهنگ ناب تبریز و آذربایجان را به ایران نشان دهیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :