آژانس فضایی اروپا و روسیه با همکاری یکدیگر مجموعه ای از سفرها به ماه انجام می دهند تا هدف مورد نظر برای ایجاد شهرک های انسان نشین در سطح ماه عملیاتی شود.

به گزارش تبریزمن، آژانس فضایی اروپا و روسیه برای ایجاد مراکز دائمی اقامت انسان در سطح ماه فعالیت مشترکی را آغاز می کنند.

این ماموریت “لونا ۲۷” نام دارد و در ۵ سال آینده با هدف جستجوی راه های زندگی دائمی انسان ها در سطح ماه عملیاتی می شود. در این فعالیت تلاش می شود نیازهای اساسی انسان برای زندگی در سطح ماه یعنی آب، اکسیژن و مواد خام برای تهیه سوخت فراهم شود.

برنامه 5 ساله روسیه و اروپا برای ایجاد اقامتگاه انسان در ماه
آژانس فضایی اروپا و روسیه با همکاری یکدیگر مجموعه ای از سفرها به ماه انجام می دهند تا هدف مورد نظر برای ایجاد شهرک های انسان نشین در سطح ماه عملیاتی شود.

پرفسور ایگو مترووانوف دانشمند فضایی در مرکز تحقیقات فضایی منسکو در گفتگو با بی بی سی گفته است: قرن ۲۱ شاهد ایجاد مرکز دائمی برای تمدن انسانی در سطح ماه خواهد بود و کشورما نیز باید در این عملیات مشارکت داشته باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :