دور دوم آموزش رانندگان حمل کالا وبار درونشهری تبریز وحومه با حضور بیش از ۳۳۰ راننده برگزار می شود.

به گزارش تبریزمن، به همت واحد آموزشی معاونت و به درخواست مدیریت کالا و بار دورنشهری تبریز و همکاری همه جانبه معاونت محترم برنامه ریزی وتوسعه شهرداری، دوردوم آموزش رانندگان حمل کالا و بار درونشهری با حضور بیش از ۳۳۰ راننده در روزهای دوشنبه وچهارشنبه مورخ ۵ و ۷بهمن ماه سال جاری ودر چهار گروه در محل ساختمان شماره ۳ مرکز علمی وکاربردی شهرداری برگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش،برنامه آموزشی دوره های حضوری رانندگان در پنج محور و چهار گروه تعریف شده است  که شامل آشنایی با قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی، آشنایی با قوانین ومقررات حمل ونقل وباردرونشهری، حفاظت وایمنی حمل ونقل وبار درون شهری، آتش نشانی وامداد ونجات و کمک های اولیه و اخلاق حرفه ای می باشد .


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :