رئیس هیأت امنای خانه موزه استاد شهریاربر اهمیت برگزاری شایسته سالگرد استاد شهریار و همچنین صیانت از آثار به جا مانده از وی تاکید کرد.

به گزارش تبریزمن، علی اصغر شعردوست با توجه به موقعیت ممتاز استاد شهریار در میان ادبای معاصر در داخل و خارج از کشور، ضرورت صیانت از آثار استاد را هم از جهت کالبدی و هم از نظر معنوی شایسته توجه دانست.

وی با اشاره به سواستفاده برخی از کشورها و عناصر از شهریار در جهت تبلیغ افکاری خاص به برگزاری بزرگداشت های ناهماهنگ در کشورهای پیرامون و برخی مجامع بین المللی اشاره کرد و گفت: شهریار شخصیتی برجسته و جامع فضیلت های ادبی، علمی، اخلاقی و انقلابی است و از این رو باید برنامه های برگزار شده به نام این شاعر پر آوازه باید با هماهنگی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اعتقاد شهریار به مبانی دینی و انقلابی در حدی است که علاوه بر کسانی که حضور او را درک کرده اند این میزان عشق و علاقه و پای‌بندی در آثار وی نیز موج زده و برای هر پژوهشگر نیز قابل درک است.

رئیس هیأت امنای موزه استاد شهریار با تشکر از شهرداری تبریز برای ساماندهی مقبره الشعرا؛ نسبت ساماندهی خانه موزه استاد شهریار و ایجاد فضای جدید برای اجتماع شهریار شناسان و پژوهشگران و همچنین تجمیع آثار مرتبط با شهریار در محل خانه موزه تاکید کرد.

علی‌اصغر شعردوست بر اهمیت بزرگداشت شایسته استاد شهریار در سال جاری و همچنین تکمیل محل خانه موزه تا سال ۲۰۱۸ نکاتی را متذکر شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :