معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با هدف بهره گیری از ایده های اصیل معماری ایرانی اسلامی و اشاعه فرهنگ بومی معماری و شهرسازی ایران و دستیابی به طرحهای خلاقانه و تفکرات جدید در مرحله ساخت و ساز شهری مسابقه طراحی معماری و شهرسازی میدان بزرگ آذربایجان را به صورت مسابقه آزاد بین المللی برگزار می نماید.

به گزارش تبریزمن، عزتی، با بیان این نکته که کلیه معماران، مهندسان مشاور، دانشجویان معماری و علاقمندان رشته های مرتبط می توانند با رعایت شرایط مندرج در فراخوان، در این مسابقه بزرگ شرکت نمایند، گفت: میدان آذربایجان از میادین شاخص شهری و بزرگترین میدان کشور به لحاظ مساحت بوده وهمچنین از مبادی اصلی ورودی کلانشهر تبریز محسوب می گردد.

وی افزود: با رفع مشکلات ترافیکی موجود در میدان، طبق طرح مصوب در شورای ترافیک استان که با همکاری و همفکری مدیران ارشد استانی و همکاران شورای شهر و شهرداری تبریز میسر گردید، ضرورت طراحی معماری و شهرسازی این میدان و تبدیل آن به یک میدان شاخص شهری به لحاظ  طراحی لنداسکیپ و جانمایی المانها و سایر موضوعات معماری شهری، دلیل برگزاری این مسابقه بین المللی شد که امیدواریم بهترین و زیباترین طرح ممکن از سوی شرکت کنندگان ارائه و توسط شهرداری تبریز اجرا گردد و بدین وسیله میدان آذربایجان به یکی از نمادهای زیبایی تبریز بدل شود.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :