رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز بازدید کرد.

به گزارش تبریزمن، دکتر امین فرد رئیس دانشگاه جامع واحد استان آذربایجان شرقی با حضور در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز از نحوی برگزاری امتحانات و بخش های مختلف بازدید نمود.

در بازدید از این مرکز امین فرد نحوه ی برگزاری امتحانات در مرکز آموزش شهرداری تبریز را بسیار مطلوب و با کیفیت ارزیابی نمود.

وی در بازدید از واحد آموزش با بررسی پرونده ها و شیوه کار آن واحد با ابراز رضایت ، از کارکنان واحد آموزشی قدرانی نمود.

دکتر سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با ارائه توضیحات ،از سیاست و تدابیر کافی برای هر چه بهتر برگزاری امتحانات خبرداد و از حضور رئیس واحد استانی قدردانی نمود.


 


 


 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :