کارگاه آموزشی با موضوع کنترل خشم و عصبانیت در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، کارگاه آموزشی با موضوع” کنترل خشم و عصبانیت “با حضورپرسنل ستادی و جمعی  از رانندگان بخش ملکی وخصوصی برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی دکتر اکبری نژاد به موضوع خشم و عصبانیت  و اهمیت آشنایی و چگونگی مدیریت ومهار آن اشاره کرده  وافزود: اصل مهم در یادگیری، تمرین و تکرار می باشد که یادگیری را آسان می کند.
وی  با تعریف علمی خشم  که عبارتست از احساسی که میزان آن از تحریک خفیف واحساس رنجش تا خشمی شدید و جنون آمیز در نوسان است. همچنین خشم واکنش ذاتی به ناکامی وبدرفتاری محسوب می شود. افزود:اگر ما یاد نگیریم که چگونه خشم خود راکنترل کنیم، خشم کنترل ما را بدست خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه  گفت  اعتقاد به این است که ما معمولا توسط دیگران یا محرک های بیرونی خشمگین وعصبانی می شویم. ولی به نظر می رسد که حد فاصل بین محرک ناخوشایند وبروز خشم وعصبانیت، عوامل یا فیلترهایی وجود داشته باشد که شامل: وقایع ناخوشایند، محرک های بیرونی ،فیلترهای محیطی،عوامل فرهنگی،فیلترهای هیجانی مانند خشم یا افسردگی،فیلترهای جسمانی: وضعیت سلامتی، تنش بالا یا برانگیختگی جسمانی عمیق ،نگرش وتفکر فرد: افکار مهمترین جزء روانی انسان محسوب می شود.و به نظر می رسد که به رغم اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی، هیجانی وجسمانی در بروز خشم وعصبانیت، افکار نقش مهمی در ایجاد حالت های احساسی و هیجانی به عهده داشته باشد.
وی تصریح کرد:در نگاه اول به نظر می رسد که در مواجهه با موقعیت های خشم برانگیز، دوراه حل بیشتر نداریم: اول به دل ریختن عصبانیت: فروبردن دائمی خشم به عنوان تنها روش مواجهه با موقعیت های خشم برانگیز پیامدهای روان شناختی ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت. افسردگی – تضعیف سیستم ایمنی – ابتلا به بیماریهای عفونی وجسمانی . دوم ،بروز دادن عصبانیت: دائما خشمگین بودن ، مثل به دل ریختن عصبانیت، سلامتی مارادر معرض خطر قرار می دهد. افزایش ضربان قلب، فشارخون .تاثیرات منفی خشم محدود به بدن وجسم نیست بلکه روح وروان ما هم آسیب می بیند. بعد ازاینکه فرد خشمگین شده دچار ناراحتی می شود و بدین ترتیب خشم بتدریج احساس رضایت فرد را از زندگی تضعیف می کند
وی ویژگی های افراد ماهر در کنترل خشم را اینطور برشمرد به گونه ای عمل نمی کنند که به خود، فرد یا افراد دیگر آسیبی وارد کنند. به حق وحقوق خود آگاهی داشته وسعی می کنند تا حد ممکن مانع از ضایع شدن حقشان شوند.مراقب هستند که خشم به پرخاشگری مبدل نشود.به تهدید وزور متوسل نمی شوند.بدون متهم کردن فرد مقابل ، مسئولیت احساسات خود را می پذیرند.
وی مراحل ازبین بردن خشم را در سه مرحله ،مهارت کنترل خشم (خود آگاهی هیجانی و…)، مهارت خنثی کردن خشم، مهارت برخورد قاطعانه بیان داشت. وبرای خنثی کردن خشم از دو شیوه کلی استفاده می شود: شیوه بلند مدت: روش هایی هستند که در دراز مدت باعث می شوند آستانه تحمل ما در موقعیت های خشم برانگیز افزایش یابد.و روش های کوتاه مدت :مانند: خود آگاهی هیجانی ، تنفس عمیق، بکاربردن روش های حواس پرتی
افراد قاطع کسانی هستند که بهترین ومناسب ترین برخورد را در مواجهه با موقعیت های خشم برانگیز از خود نشان می دهند. وبا کنترل خشم( خود آگاهی هیجانی، خنثی کردن خشم و برخورد قاطعانه، با قاطعیت یعنی بدون احساس ترس و بدون رفتار پرخاشگرانه با فرد مقابل که موجب خشم آنها شده است گفتگو می کنند


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :