مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارومیه، تفاوتی اساسی با فضای انتخابات در سایر نقاط کشور داشت. مردم این منطقه آرایی تاریخی را در صندوق های رای گیری انداختند و پیام واضح و روشنی را به فرصت طلبان معاند ارائه کردند.

تبریزمن، سرویس سیاسی: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهات زیادی برای دو گروه و حزب سیاسی حاکم بر کشور، اصلاح طلب (حامی دولت) و اصولگرا (منتقد دولت)، از اهمیت و تاثیرگذاری برخوردار بود. چینش مجلس آینده و نتایج استراتژیکی که بر آینده کشور خواهد داشت، باعث شده بود تا هم مردم و هم مسئولین نگاه ویژه ای به این انتخابات داشته باشند.

مردم کشورمان نیز با موقعیت شناسی خوب همیشگی شان، در شهر های بزرگ و تاثیر گذار و اکثر سایر نقاط کشور، با انتخاب نمایندگان مناسب خواسته های واقعی شان را به رخ کشیده و بار دیگر مسیر آینده کشور را تعیین نمودند.

در این میان، انتخابات ارومیه حساسیت و استراتژی خاص خود را داشت که با حضور مردم هوشیار و متعصب منطقه، به بهترین حالت ممکن برگزار شده و دست فرصت طلبان و عناد ورزان را از تفرقه افکنی و ظلم کوتاه کرد.

ارومیه با بیش از ۳ هزار سال قدمت، همپا و همقدم با تبریز، همواره در طول تاریخ به عنوان شهری نمونه و پیشگام در  ایران مطرح بوده و همیشه تاریخ جزو آذربایجان محسوب شده است. آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه هیچگاه اجازه نداده که معاندان و دشمنان این سرزمین، دست از پا دراز کنند و این بار، این هوشیاری و موقعیت شناسی در انتخابات مهم مجلس تجلی یافت.

در حالی که این روزها شبکه های تلویزیونی بیگانه و افرادی با اهداف خاص و شوم در صدد تصرف قومیتی در ارومیه و سایر مناطق استان آذربایجان غربی می باشند و با تبلیغات و جریان سازی به فکر اختلاف افکنی میان هموطنان اقلیت کرد و اکثریت ترک در منطقه هستند، نتایج انتخابات مجلس، تمامی این نقشه ها را نقش بر آب کرد.

جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی در ارومیه بر خلاف سایر نقاط کشور، نه در جهت حمایت و انتقاد از دولت، بلکه در جهت حمایت از این اهداف شوم و تفرقه افکن هدف گذاری شده بود که در نهایت، مردم این بازی را بر هم زده و با برگزاری انتخاباتی فرا جناحی، گامی بلند در جهت حفظ وحدت جامعه برداشته و سیلی محکمی به صورت سران اکراد خارج از کشور زدند تا دیگر فکر و خیال های شوم را برای مردم ترک منطقه از ذهنشان خارج کنند.

شاید دانشگاه های تبریز و ارومیه و دیگر مناطق ترک با توجه به برخی سیاست ها مورد علاقه داشنجویان کرد واقع شده باشد، شاید زمین ها، خانه ها و مراکز بزرگ به اکراد واگذار شود و شاید افراد بانفوذی خواهان این تفرقه و اختلافات باشند، اما مردم آذربایجان به موقع و با هوشیاری نشان خواهند داد که ” توپراق دان پای اولماز”. مثل همین انتخابات که نشان دادند ارومیه سرزمین ابدی ترکهای آذربایجان بوده، هست و خواهد بود…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :