دریاچه کادو در مرز دو ایالت تگزاس و لوییزیانا میزبان بزرگترین جنگل درخت های سرو جهان است.

این جنگل که به علت تراکم آب در آن به جنگل سیل زده مشهور شده دارای درخت هایی است که قدمت برخی از آنها به ۴۰۰ سال قبل می رسد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :