به گزارش تبریزمن، به نقل از منابع مردمی و شواهد بمب گذاری در بازار تبریز پیش از واکنش و بروز خسارات خنثی گشته است.این بمب ساعتی، ساعاتی پیش در بازار تبریز یافت شده و با اقدام سرعتمند نیروهای انتظامی  بدون بروز خسارت خنثی گشته است.

 

البته پیگیری های تبریزمن تا کنون به این نتیجه رسیده است که در بسته پیدا شده بمب نبوده است.

 

بمب گذاری در تبریز1 بمب گذاری در تبریز بمب گذار 3


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :