به گزارش تبریزمن،شهردار تبریز خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان استان نسبت به حفظ بناها و مکانهای تاریخی شهر تبریز شد.

دکتر صادق نجفی، ضمن اشاره به موقعیت تاریخی تبریز، گفت: تبریز با پیشینه تاریخی غنی و آثار بسیار با ارزش، به عنوان یکی از قطب های گردشگری ملی و بین المللی مطرح است. اما متاسفانه تعداد زیادی از این بناها و مکان ها در معرض تخریب و نابودی هستند و باید قبل از اینکه از بین بروند، برای حفظ و نگهداری آنها اقدامی کرد.
وی افزود: با وجودی که این وظیفه، به عهده شهرداری نیست، اما تا کنون اقدامات موثری در زمینه حفظ و نگهداری این قبیل آثار توسط شهرداری انجام گرفته است که از آن جمله می توان به تملک هشت خانه تاریخی توسط شهرداری و تبدیل آن ها به موزه اشاره کرد.
شهردار تبریز در ادامه با بیان این که بودجه شهرداری، پاسخگوی حفظ و مرمت تمام مکان‌های تاریخی شهر نیست، تاکید کرد: شهرداری برای اقداماتی در حوزه میراث فرهنگی، بودجه کافی در اختیار ندارد و بایستی در این زمینه، با تدابیر ویژه  تمام دست اندرکاران امر، بایستی چاره جویی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :