بنر امام و رهبری بر بالکن کاخ صدام (عکس)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :