تبریزی ها که امروز هم در محل تمرینات تیم شان حاضر شده بودند بنری را در حاشیه زمین تمرین نصب کرده بودند که بسیار جلب توجه می کرد! این بنر آنطور که از نوشته زیر آن پیدا بود از سوی اصناف بازار تبریز به محل تمرین آمده بود که نوع خود جالب بود.

photo_2015-12-11_16-28-40

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :