معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، بهترین خبر حوزه دارو در سال گذشته را عنوان کرد.به گزارش تبریزمن، دکتر رسول دیناروند در ارتباط با بهترین خبری که سال گذشته شنیده است گفت: بهترین خبری که سال گذشته شنیده شد، به نتیجه رسیدن ایستادگی ملت و دولت در دوره ای بیش از یک دهه و فرجام یافتن مذاکرات هسته ای است.

وی افزود: در مورد خبرهای بد هم به چیزی اشاره نمی کنم تا کام ملت در آغازین روزهای سال نو تلخ نشود.

دیناروند در خصوص اخبار تلخ و شیرین حوزه غذا و دارو در سال گذشته نیز، گفت: اگر بخواهم از بهترین خبر در حوزه مرتبط با فعالیت های سازمان غذا و دارو سخن بگویم به جمع بندی های پایان سال اشاره می کنم که آمار و ارقام نشان دهنده ارتقای وضعیت حوزه های فعالیت غذا و دارو است.

وی ادامه داد: جمع بندی آمار و عملکرد سال ۹۴، از کاهش وابستگی بازار دارویی کشور به داروهای وارداتی حکایت دارد. همچنین، نتیجه حساب های ملی سلامت در سال گذشته هم بیانگر کاهش سهم هزینه های دارویی از مجموع هزینه های سلامت و همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم در این حوزه است.

رئیس سازمان غذا و دارو، ابراز امیدواری کرد این روند مثبت در سال ۹۵ نیز ادامه یابد و شاهد کاهش هزینه های پرداختی سلامت از جیب مردم و کل هزینه های کشور در حوزه دارو باشیم.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :