به گزارش تبریزمن،مجله نشنال‌ژئوگرافی تعدادی از بهترین عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی ۲۰۱۵ این مجله را منتشر کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :