به منظور افزایش زیبایی‌های بصری شبهای بافت تاریخی تبریز، ورودی بازار شیشه گرخانه تبریز بصورت زیبایی نورپردازی شد.

به گزارش تبریزمن، این اقدام توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی منطقه  انجام پذیرفته و توانسته است بر زیبایی محدوده تاریخی  شهر بیافزاید.

طی سالهای اخیر دهها اثر تاریخی در بافت تاریخی شهر به صورت مهندسی نورپردازی شده اند که از جمله آنها می‌توان به عمارت شهرداری‌، خانه تاریخی نیکدل، پل قاری‌، پل سنگی‌، برج یانقین‌، دربهای تاریخی تبریز‌، دربهای بازار تبریز و…  اشاره کرد.


بنا بر این گزارش ، طی سالهای اخیر دهها اثر تاریخی در بافت تاریخی شهر به صورت مهندسی نورپردازی شده اند که از جمله آنها میتوان به عمارت شهرداری

 ،خانه تاریخی نیکدل، پل قاری ، پل سنگی ، برج یانقین ، دربهای تاریخی تبریز ، دربهای بازار تبریز و…  اشاره نمود  که تحول اساسی  در نور پردازی بافت تاریخی شهر صورت گرفته  است .

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :