اولین واحد تولید آب اکسیژنه ایران در شرکت کلر پارس تبریز به بهره برداری رسید. 

به گزارش تبریزمن، مدیرعامل شرکت کلرپارس گفت: این طرح با سرمایه گذاری ۵۱ میلیارد تومانی شصتا و بانک صنعت و معدن با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن به بهره برداری رسید.

فرهنگ دوست افزود: با بههر برداری از این طرح برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰۰ نفر غیر مستقیم ایجاد شغل شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در ایران اجرا شده است، گفت: با بهره برداری از واحد تولید آب اکسیژه کلر پارس شاهد قطع واردات بی رویه آب اکسیژنه خواهیم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :