معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار تبریز، بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه تبریز در تبیین برنامه های تبریز ۲۰۱۸ را، ضروری دانست.

به گزارش تبریزمن، عباس عادلی شهیر، ضمن اعلام این مطلب گفت: تبریز، متعلق به تمامی نهادها و ارگان های مدیریتی و اجرای آن است و بر این اساس، باید تمام این نهادها در برنامه ریزی برای تبریز ۲۰۱۸، سهیم باشند.

وی ادامه داد: انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸، اتفاق بزرگی است که نیاز به برنامه ریزی جامع علمی، فرهنگی و اجتماعی داریم تا بتوانیم آنچه را که این انتخاب به عنوان وظیفه بر عهده ما نهاده، به نحو احسن انجام دهیم.

معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شهردار تبریز، تصریح کرد: دانشگاه تبریز به عنوان یکی از نهادهای علمی مطرح در سطح ملی و بین المللی، می تواند در راستای این هدف، مشارکت خوبی با شهرداری داشته باشد.

عادلی تاکید کرد: شهرداری تبریز در نظر دارد با استفاده از فرصت هایی همچون کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی که توسط این دانشگاه برگزار می شود، در جهت معرفی و شناساندن تبریز و ظرفیت های مختلف گردشگری، اقتصادی و سرمایه گذاری آن، گام بردارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :