به گزارش تبریزمن، راس ساعت ۱۱ مورخه ۹۴/۳/۶ مانور امداد و نجات در ارتفاع و اطفاء حریق در برجهای مسکونی رشدیه واقع در شهرک رشدیه با حضورآتش پاد کرمانی نژاد مدیرعامل سازمان برگزار گردید. این مانور عملیاتی که با شرکت گروه های اطفاء حریق ٬ امداد و نجات و گروههای عملیات در ارتفاع با حضور ۳ ایستگاه و با استفاده از خودروهای نردبان دار ۵۲ و ۳۲ متری ٬ خودرو بالابر و دیگر خودروهای امدادی و اطفا حریق سازمان به عمل آمد.

آتشپاد  دوم ستاری معاون عملیات سازمان هدف از اجرای اینگونه مانورهای اطفای حریق و امداد و نجات را حفظ آمادگی نیروها و تعامل انجام عملیات گروهی مابین چندین ایستگاه در عملیاتهای سنگین و بکارگیری تجهیزات استراتژیک سازمان و تجهیزات ایمنی نصب شده در مجتمع های مسکونی مرتفع و اشاعه فرهنگ ایمنی در بین شهروندان بیان نمود.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :