در راستای افزایش کارایی و بهبود امورات در حوزه خدمات شهری، به زودی ۵۰ دستگاه خودروی جدید حمل زباله به ناوگان موتوری شهرداری تبریز می پیوندد.

به گزارش تبریزمن، در این راستا و به منظور ارزیابی کارکرد فنی این نوع خودروها  در حوزه خدمات شهری، معاونین خدمات شهری و اجرائی مناطق شهرداری تبریز از نزدیک نمونه ای از این نوع خودرو را مورد بازدید قرار داده  و نحوه کارکرد فنی آن را مورد ارزیابی  و بررسی قرار دادند.

بنابراین گزارش، در این بازدید معاونین خدمات شهری مناطق پس از توضیحات مدیرعامل سازمان خدمات موتوری و پس از انجام بررسی های لازم این نوع خودرو را متناسب امورات حوزه خدمات شهری دانستند و بر بکارگیری آن در این حوزه تاکید نمودند.

بنابر همین گزارش ، برابر برنامه ریزی های صورت گرفته شده در سازمان خدمات موتوری به زودی ۵۰ دستگاه از این نوع خودرو آماده و به ناوگان موتوری شهرداری تبریز ملحق می شود که این امر علاوه بر اینکه موجبات تجهیز و نوسازی ماشین آلات در این حوزه را فراهم می آورد باعث افزایش کارایی و بهبود امورات مربوطه نیز خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :