فرزین حق پرست هم که دل پری از عدم همکاری های برخی دستگاه ها داشت با ذکر این نکته که تاریخ نشان خواهد داد که چه اقداماتی از سوی ما در حوزه میراث فرنگی استان به ثمر رسیده است گفت:تلاش هایم را در جهت ارتقای جایگاه صنایع دستی و میراث فرهنگی آذربایجان شرقی آن هم در سطح بین المللی انجام دادم اما به عنوان فردی راسخ در حیطه میراث فرهنگی در کنار مدیرکل جدید خواهم بود.

به گزارش تبریزمن، وی افزود:میلیاردها تومان بدهی گذشته را جبران نموده و در راستای اتمام پروژه های نیمه تمام و نمایشی دولت سابق گام برداشتیم، بدهی پیمانماران و دیون کارگران و پرسنل مجموعه را پرداخت کردیم و با کاهش هزینه ها سعی در حرکت در مسیر صرفه جویی اقدام نمودیم.

IMG_4876
مدیرکل اسبق میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه کرد:ساماندهی پروژه هایی مانند میدان ساعت، موزه فرش، بلوک میارمیار، خانه شالچی، موزه قاجار، مسجد کبود، مقبره شاه حسین ولی و غیره چالش ها و درگیری های بسیاری را برای ما رقم زد و به همین دلیل است که خدمت تان مرخص می شوم زیرا در بسیاری از موارد در محاکم قضایی محکوم شده و در برخی دیگر رای تبریه شامل حالمان شد اما باز هم تاکید دارم که همه پروژه ها باید پیوست علمی داشته باشند!

IMG_4952
حق پرست تاکید کرد:از سوی برخی ها متهم شدم که کار اجرایی بلد نیستم زیرا نباید اشتباهات دولت گذشته را تکرار می کردیم اما گفتند که تو فقط دانشگاهی فکر می کنی…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :