تعاریف متعددی برای چاقی و افزایش وزن مطرح است، ولی تعریفی که در مقیاس جهانی مقبولیت بیشتری یافته است، از درجه‌بندی بر اساس نسبت قد و وزن به دست آمده است.

به گزارش تبریزمن، در این تعریف از شاخصی به نام شاخص توده بدنی یا Body Mass Index استفاده شده است. این شاخص از تقسیم وزن براساس کیلوگرم بر مجذور قد براساس متر به دست می‌آید. این شاخص باید بین ۱۸‌‌/‌‌۵ تا ۲۴‌‌/‌‌۹ باشد تا بگوییم وزن فرد طبیعی است. کمتر از ۱۸‌‌/‌‌۵ را لاغری گوییم. بین ۲۵ تا ۲۹‌‌/‌‌۹ را افزایش وزن و از ۳۰ به بالا را چاق می‌نامیم. اگر این شاخص در فردی بیش از ۴۰ باشد، او مبتلا به چاقی مفرط است.

چاقی و افزایش وزن خانم‌ها و آقایان پس از ۱۸ سالگی با این تعریف، قابل تشخیص است. اما در کودکان، سیر زمانی افزایش وزن دارای اهمیت بیشتری نسبت به یک بار اندازه‌گیری این شاخص دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :